Copyright & Voorwaarden van Dé Sy-DansstudioHet huishoudelijk reglement van de Sy-Dansstudio om de veiligheid en het dansplezier te garanderen, zijn hier enkele afspraken:🔵 Je inschrijving en verzekering is pas definitief na betaling.

(verzekering) Sy-Dansstudio vzw is aangesloten bij Danspunt.

De verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten en lichamelijke letsels opgelopen tijdens de lessen.


🔵 Bij blessure of ongeval tijdens een dansles gelieve de docent direct te verwittigen, zodat we de procedure voor de verzekering snel kunnen opstarten.


🔵 Het lidgeld dient ten laatste betaald te worden na de proeflessenweek,

dus voor aanvang van de 2e les.

Bij laattijdige betaling bent u in verzuim en kan u per direct de toegang tot de dansstudio ontzegd worden!


🔵 Bij stopzetting van deelname aan de lessen wordt het inschrijvingsgeld niet terug betaald.

Enkel wanneer het lid een medisch attest kan voorleggen, kan men de lessen recupereren onder de vorm van een tegoed bon,

ter waarde van de overgebleven lessen en met aftrek van €10 dossieradministratie.

Deze regeling gaat pas van kracht na het melden van de afwezigheid!


🔵 Lessen gaan door als er min 8 leerlingen ingeschreven zijn.


🔵 Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde les, kan deze les geannuleerd worden of samengevoegd worden met een andere les.


🔵 Verschillende mutualiteiten komen voor een deel tegemoet in het inschrijvingsgeld. Informeer bij uw mutualiteit.


🔵 Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuw adres door te geven-wijziging van telefoonnummer en e-mail adres dient ook te worden gemeld.


🔵 Leerlingen dragen de geschikte kledij en schoenen tijdens de lessen en respecteren het ballet uniform/ danskledij afspraken die in de eerste les met de docenten gemaakt worden.

In alle lessen worden de haren netjes opgestoken.

Wees voorbereid.

Steek genoeg rekkers en speldjes in uw dans tas.


🔵 Gelieve alle danskledij te naamtekenen.


🔵 Het is niet toegestaan om met vieze schoenen van buitenaf de dansstudio te betreden.

Breng altijd dansschoenen mee en doe ze aan in de kleedkamer.


🔵 Het uurrooster is onder voor behoud, dus wijzigingen zijn nog steeds mogelijk in het begin van het schooljaar!

De docenten bekijken en overleggen waar nieuwe leden het beste aansluiten naar dansniveau.


🔵 Omkleden kan enkel in de kleedkamers!

Dit gebeurd niet in de gang!

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor leerlingen, enkel bij jonge kinderen zijn begeleiders toegestaan.


🔵 De kleedkamers worden altijd netjes achter gelaten.

Flesjes of papiertje graag in vuilnisemmer gooien a.u.b.

Ben je de laatste danser, doe het licht uit en sluit de deur.


🔵 Kleine kinderen gaan best voor dat de dansles start nog eens naar het toilet!


🔵 Voor de les word er gewacht op de docent in de cafetaria.

Gelieve niet in de gang te wachten, want dan worden de lessen verstoord.


🔵 De leerlingen komen op tijd naar de les.

Opwarming is van cruciaal belang.

In de afgesproken kledij, kapsel, schoenen, zonder juwelen!


🔵 De Sy-Dansstudio houd een aanwezigheidslijst bij.

Afwezigheid word steeds tijdig gemeld!

We verwachten dat onze dansleerlingen REGELMATIG te danslessen volgen.


🔵 Eten in de dansstudio’s is NIET toegelaten.

Snoep, kauwgom en drankjes zijn verboden in de dansstudio.


🔵 In de cafetaria zijn er drankjes en water verkrijgbaar tijdens de openingsuren.


🔵 Een GSM word NIET toegelaten tijdens de les.


🔵 Het is NIET toegelaten te filmen in de les zonder toestemming van de lesgever.

Indien er foto’s of filmpjes gemaakt worden gebeurt dit in overleg met de lesgever of Sylvie.


🔵 De Sy-Dansstudio is niet verantwoordelijk voor:

 • diefstal of schade aan persoonlijke goederen.

 • 🔵 Het materiaal in de danszalen wordt met respect behandeld.


  🔵 De Sy-Dansstudio heeft het recht om lessen en activiteiten te vervangen of te annuleren.

  Docenten/ assistenten kunnen bij zieke of zwangerschap vervangen worden.

  Wij doen er alles aan, om elke les te laten door gaan.


  🔵 Tijdens de open lessen en presentaties zijn familie, vrienden en andere belangstellenden van harte welkom.

  Gedurende het jaar is dit niet mogelijk.

  In de cafetaria kan men de leerlingen volgen op het tv-scherm.

  Blijf niet in de gang of voor het raam kijken tijdens een dansles, kinderen zijn snel afgeleid en kunnen zich zo niet meer concentreren en dit werkt storend!


  🔵 De Sy-Dansstudio is niet verantwoordelijk voor de leerlingen voor en na de lessen.

  Gelieve niet onnodig in de dansstudio te blijven.

  Gelieve de kinderen tijdig op te halen.


  🔵 De leerlingen respecteren de docenten en medewerkers van De Sy-Dansstudio en volgen hun richtlijnen op.

  Beleefdheid en respect voor en naar elkaar toe vinden we heel belangrijk!


  🔵 Het is verboden om:

 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Discriminerende opmerkingen te maken.
 • Beledigingen te uiten.

 • 🔵 Op 25 mei 2018 treedt de GDPR (algemene verordening gegevensbescherming) in werking.

  We bevestigen vanuit de Sy-Dansstudio vzw, dat uw gegevens vertrouwelijk zijn en in geen enkel geval aan derden worden doorgegeven.

  Mocht u toch uitgekomen zijn op een onbeveiligde versie van onze website?

  Zet dan in de browser balk https:// voor de link waar u de website op bekijkt.


  🔵 Indien u niet wenst dat foto’s/video’s gebruikt worden voor de website of andere promotie materiaal?

  Gelieve dit dan op voorhand te laten weten bij inschrijving!


  * * * Onze dansers brengen telkens hun goed humeur en beste dans moves mee tijdens de lessen & repetities * * *